Với sự phát triển của công cụ hỗ trợ hiện nay, Photoshop là đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế, chỉnh sửa ảnh, hậu kì, của các KTS. 

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho độc giả bộ thư viện gồm 100 map vật liệu phổ thông, với độ phân giải cao, theo các nhóm chính


1. Bê tông

14595226351 d4791f15e4 k 45648845952 d1f7e7ed4f k 45648845922 2f99b12555 k 45611979752 33b513a954 k 44360640144 22760a61a3 k 44266480034 27641a54f6 k 44136351435 b363eb81a6 k 44074213025 f907f0ebb7 k 43173659600 612d58c379 k 31299399748 341826b35c k 31112998688 a7c74c556b k 31112986218 76dafdbdf7 k 26519540325 01d332ae9a k 14618584163 4a49b76e83 k 14596575894 c93839336b k


2. Gỗ tự nhiên

20402380884 5a8c54bb15 k 20837124958 6681987548 k 20837125478 a2d7268978 k 20998785236 2d29fbdcab k 21015109172 5465a565b6 k 26092193084 24e3e0d520 o 26092193554 e69c1db22d o 26631925861 13381458b7 o 26671306106 f1c6f127e8 o 26671306316 175ec51cf5 o 26671306756 f2d8b1b29d o 26671306976 f10c78170a o 29432767890 5e0a17b906 o 29432768030 1409240497 o 30234441987 ac48bed599 k


3. Gạch

18191727635 5a487bde2d o 2633127765 7eb65c1c70 b 2694429783 e0904cd92d b 2870123940 4de8153986 b 4071752267 36af9199bc b 4337125565 888796f1c0 o 5047042955 edf0ebff59 b 5066897767 202d841b9c b 5925780921 aab7a526dc o 15261916930 43447f321d k


4. Đất

29957030447 302891d286 k 31020572898 c47e439c24 k 43082064750 ec109b183e k 43676160310 330aca2341 k 43981480895 53b0ff90b4 k 44703425185 91750b925b k 45566545992 06fba3b911 k


5. Đá

41232206930 3718c3c0ec k 43073098130 cb998755fe k 43959254290 a7b4f7d7aa k 44261895335 10ff6e686b k 44885343591 64b0c96946 k 45051688584 6a3acbda76 k 16894802517 5e4ea41224 k 24211097513 610e090632 k 24837938945 00294680a0 k 30836749027 a6e40cb850 k


6. Xi măng

43109239450 dc4cc48f1e k 44008929435 0b201ee74b k 31090070388 29ec64c1de k 44243167644 4e423885a4 k 31090080378 0c141f1d7a k 44050387115 476456d992 k 44050399715 a2879c084d k


7. Kim loại

13579221113 9ad9a60add k 13579242195 b5d7fc8326 k 13579367123 b0bb7b9fad k 13579426613 547ff559a3 k 13579694024 a5b8bb136f k 13579716144 0b263f2b8c k 13579724914 11caaf5c51 k 13579733264 2935c752e6 k 13579783364 74bd25a664 k 26283607514 76f59d49c8 o 26283608214 84e8564d3f o 26284736873 f19bab36fb o 26284737343 f217c09ffe o 26284739653 969bf8ae98 o 26284740723 e81cc31d5a o


8. Nước

6187284354 5b633fcb80 b 27982248976 f74d709d83 k 35335411274 1657cc0fea k 36040557401 6cf6b54e0c k 36040558931 9264960949 k 36132022376 3786d414a8 k


9. Trời

45241269651 48a7b5a5be k 45241275531 41aa936602 k 5086805403 9719da95bd b 8271194614 63f89af3d8 k 34630383480 88f6aa6b68 k


10. Cỏ & Lá cây

14866392570 0b31d06ae8 k 30416416397 738647e420 k45355720551 3dc28ae496 k 43540400310 d836b2a004 k 45305664522 647f43bff0 k


11. Vải

25934473043 2e54ff3b72 k 26445053092 1d1e4f1c87 k 26449980250 5ef8b8f236 o 26463507242 2c2462966b k 25906199603 c1ac9d431a k


 

Nguồn: Tổng hợp
BT: Duc Anh

 

Bình luận từ Facebook
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
58 head
Vật liệu trồng cỏ sân để xe

Bạn đã bao giờ muốn trồng cỏ ở khu vực cua xe ô tô vào nhà, nhưng bạn lại không Read more

317 head
Nhà thông minh của Honeywell lần đầu đến Việt Nam

Hệ thống hoạt động dựa trên web được điều chỉnh theo yêu cầu có khả năng kết nối được với Read more

Đèn điểm – SCHOTT

Loại đèn này có một tính năng đặc biệt cho phép đèn diode (LED) có thể bố trí và phát Read more

Tác động của những hiển thị tổng hợp cỡ lớn đến Kiến Trúc và Đô Thị

Những phát triển trong công nghệ hiển thị và vật liệu xây dựng đang dẫn đến những hình thức kiến Read more

pavel
Ý tưởng vể cấu trúc chuyển đông của Pavel Hladik

Dự án " Moving Structure" của Pavel Hladik nghiên cứu một cấu trúc có thể chuyển động và thay đổi Read more

Eazzzy sungwoopark header
Ezzzy của Sung Woo Park

Sản phẩm sáng tạo này của một designer Hàn quốc với 6 năm kinh nghiệm: Sung Woo Park. Ezzzy là Read more