“The Competition” được thực hiện bởi KTS Tây Ba Nha Angel Borrego Cubero, ghi lại quá trình làm việc của 5 văn phòng kiến trúc, trong cuộc thi thiết kế bảo tàng quốc gia Andorra năm 2007.

Những văn phòng của các gương mặt KTS nổi tiếng với giải thưởng Pritzker danh giá, những ngôi sao sáng trong ngành: Norman Foster, Zaha Hadid, Frank Gehry, Jean Nouvel và Dominique Perrault.

“The Competition” was directed by Spanish architect Angel Borrego Cubero. The movie follows the trials and tribulations of five stellar practices competing in a doomed bid to build a new national museum for Andorra, back in 2007.
The building was to be a Bilbao moment for the starchitects with Pritzker Prize: Norman Foster, Frank Gehry, Jean Nouvel, Zaha Hadid and Dominique Perrault.

Bình luận từ Facebook