Thông báo việc mua nhà ở xã hội cho Hội viên Hội KTSVN

550

Thủ tướng CP và UBND Tp Hà Nội thông báo về việc được mua 18 căn nhà ở xã hội cho Hội KTSVN, trong đó đối tượng hướng tới là: văn nghệ sỹ, hội viên các hội chuyên ngành TƯ , cán bộ, viên chức công tác lâu năm hưởng lương tại cơ quan văn phòng TƯ Hội, thuộc diện người có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở. 

Chi tiết xem tại công văn:

 

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.