Sonthai Architects & Associates (SAA) hiện cần tìm 3 thành viên mới, cho những dự án mới.

* Yêu cầu chung:

  • Trung thực, trách nhiệm, biết đánh giá đúng công việc và bản thân.
  • Làm việc toàn thời gian (từ thứ 2-sáng thứ 7) tại văn phòng Hà Nội và không có kế hoạch học tập hay tu nghiệp gì trong thời gian tới.

* Yêu cầu công việc :

  • 1 KTS triển khai bản vẽ concept / kỹ thuật / nội thất đồng thời ra công trình giám sát công việc của mình trên thực tế.
  • 2 KTS triển khai kỹ thuật dự án, có từ 2 năm kinh nghiệm làm dự án trở lên.

* Yêu cầu kỹ năng :

  • Biết làm việc bằng Revit, Sketchup, Lumion.
  • Biết vẽ tay là một lợi thế.
  • Biết làm mô hình.

Ngoài ra chúng tôi có một vài không gian cho các bạn sinh viên mong muốn thực tập. Các bạn có thể làm việc bán thời gian hoặc làm theo giờ. Công việc chính của các bạn sẽ là làm mô hình Kiến trúc hoặc hỗ trợ dự án nếu phù hợp. Các bạn sẽ không có lương nhưng sẽ được tham gia các buổi đào tạo thực tế hàng tuần của văn phòng và tiếp cận hệ thống làm việc tiêu chuẩn quốc tế.

Nếu bạn cảm thấy phù hợp và muốn tham gia cùng chúng tôi, xin gửi email về: [email protected] Khi gửi email xin ghi rõ vị trí ứng tuyển và không quên đính kèm CV & Portfolio định dạng PDF dưới 10MB.

* Note :
Mức lương trao đổi trực tiếp và tương đương với khả năng thực tế mà không phụ thuộc vào bằng cấp. Sau khi phỏng vấn, chúng tôi sẽ có vài ngày thử việc với bạn để chúng ta đánh giá đúng “khả năng” này.

Bình luận từ Facebook