Dưới đây là 10 hình ảnh đẹp nhất được lựa chọn từ các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Lu Hengzhong, Yao Li, và Nico Saieh…

 

Maurizio Marcato

Ferrari Operational Headquarters and Research Centre / Studio Fuksas

Nine Bridges Country Club / Shigeru Ban Architects

© Hiroyuki Hirai

Nico Saieh

Your Reflection / Guillermo Hevia García + Nicolás Urzúa Soler

© Nico Saieh

Yao Li

Nanjing Wanjing Garden Chapel / AZL Architects

© Yao Li

Lu Hengzhong

Dingli Sculpture Art Museum / ATR Atelier

© Lu Hengzhong

Nguồn: AD | Biên dịch: MP

Bình luận từ Facebook