Hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp của 10 công trình kiến trúc

1624
 Dưới đây là 10 hình ảnh đẹp nhất được lựa chọn từ các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Lu Hengzhong, Yao Li, và Nico Saieh…

 

Maurizio Marcato

Ferrari Operational Headquarters and Research Centre / Studio Fuksas

© Lu Hengzhong

Nguồn: AD | Biên dịch: MP