Giải Spec Go Green International Awards 2018 chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng với công bố mới nhất về thể lệ giải. Để giúp các KTS và người dự giải có thêm tài liệu tham khảo, có thêm cái nhìn tổng thể về giải chúng tôi dành tặng các bạn ebook của cuốn kỷ yếu giải thưởng năm 2017.