Ngày 22/09/2017, tại khách sạn Sheraton Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Architecture Leader Perspective (ALP) 2017” với chủ đề Kiến trúc – Triết lý – Con người – Thiên nhiên. Kết quả của chương trình này là một cuốn kỷ yếu với những bài viết của các KTS tên tuổi trong và ngoài nước. 

Gallery not found.

Để tải cuốn ebook này: