Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh-Bình Dương 2018 (Creative Ideas for Smart City)với mục tiêu tìm kiếm,hổ trợ,tạo môi trường phát triển các ý tưởng sáng tạo nhằm xây dựng và phát triển đô thị thông minh trong cộng đồng,góp phần thực hiện hóa Kế hoạch phát triển đô thị thông minh của tỉnh Bình Dương;đẩy mạnh đổi mới và cải thiện chất lượng cuộc sống;mang lại tiện ích cho người dân với tổng giải thưởng lên đến 250 triệu đồng.

Cuộc thi Sáng kiến xây dựng thành phố thông minh-Bình Dương 2018 (Creative Ideas for Smart City) do UBND tỉnh Bình Dương,Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới(WTA,thành phố Daejeon-Hàn Quốc tổ chức.Cuộc thi nhằm tìm kiếm các sáng kiến thúc đẩy đổi mới và cải thiện chất lượng cuộc sống, mang lại tiện ích cho người dân, không giới hạn nhưng ưu tiên trong các lĩnh vực :

Quản lý đô thị thông minh;Chăm sóc sức khỏe;Văn hóa-du lịch;Giáo dục thông minh;Năng lượng và Môi trường;Sản xuất thông minh;Nông nghiệp đô thị;Chính quyền điện tử.

Thông tin chi tiết về cuộc thi:

Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông, cao đẳng, đại học của Việt Nam và Hàn Quốc. Các thí sinh tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc đội, nhóm, tối đa 5 người/đội.

Giải thưởng:

  • 1 giải nhất: 100.000.000  đồng.
  • 1 giải nhì: 70.000.000  đồng.
  • 1 giải ba: 40.000.000  đồng.
  • 2 giải khuyến khích: 20.000.000 đồng

Lịch trình cuộc thi: Cuộc thi được tổ chức qua 03 vòng gồm: vòng sơ tuyển, vòng bán kết và vòng chung kết. Trong đó, vòng sơ tuyển, vòng bán kết sẽ diễn ra đồng thời tại Việt Nam và Hàn Quốc. Bình Dương và Daejeon (Hàn Quốc) sẽ tự tổ chức vòng sơ tuyển và vòng bán kết; riêng vòng chung kết xếp hạng sẽ được tổ chức tại Bình Dương.

1.Vòng Sơ Tuyển
(15/07/2018 – 31/08/2018)

Các nhóm đăng ký sáng kiến theo mẫu và gửi về cho Ban Tổ chức

Ban Giám khảo sẽ thực hiện việc chấm điểm sáng kiến của các đội thi dựa trên tài liệu gửi về, lựa chọn tối đa 20 ý tưởng vào vòng bán kết (20 ý tưởng từ phía Việt Nam)

Hạn chóp nộp đăng ký: đến hết ngày 20/8/2018, Công bố kết quả: 31/8/2018, Ban Tổ chức sẽ gửi đến mail đăng ký của các nhóm, đồng thời thông báo trên website cuộc thi.

2.Vòng Bán Kết
(01/09/2018 – 25/09/2018)

Thông qua thuyết trình, trình bày của các đội, Ban Giám khảo chấm điểm và lựa chọn các ý tưởng vào vòng chung kết (08 ý tưởng tại Việt Nam; 07 ý tưởng tại Hàn Quốc):

  • Thời gian thi: trong khoảng 15/9/2018 – 25/9/2018 (Do Ban Tổ chức thông báo)
  • Hình thức thi: trình bày 5 phút; phản biện với Hội đồng giám khảo tối đa 15 phút
  • Địa điểm: Bình Dương

3.Vòng Chung Kết

(01/10/2018 – 10/10/2018)

Các đội được chọn từ vòng Bán kết (08 đội do Bình Dương chọn và 07 đội do phía Hàn Quốc) tiếp tục hoàn thiện sáng kiến theo góp ý của Ban Giám khảo sẽ cùng thi vòng Chung kết. Vòng Chung kết sẽ chọn ra 5 ý tưởng sáng tạo, có tính khả thi có thể tiếp tục phát triển, áp dụng vào thực tiễn:

Thời gian thi chung kết: ngày 10/10/2018

Hình thức thi: các nhóm thuyết trình về sáng kiến của mình trước Ban Giám khảo và khán giả trong 10 phút, sau đó phản biện với Hội đồng giám khảo trong tối đa 15 phút

Ngôn ngữ thi: tiếng Việt hoặc tiếng Hàn (có phiên dịch đồng thời)

Địa điểm: Bình Dương

Thông tin chi tiết và thể lệ cuộc thi xem thêm tại: http://binhduong.wtanet.org/vi/smartcityideas/#introduce

Trang Đài|Kienviet.net