Video về việc Bảo tồn di sản đúng cách tạo ra động lực phát triển kinh tế – điều đang rất cần được quan tâm trong các đô thị lớn hiện nay. 

Nguồn: Nhandantv