Phỏng vấn cặp đôi KTS Marek Obtulovic và Mai Lan Chi đến từ ODDO Architects, đoạt giải Nhất hạng mục KTS Trẻ giải Spec Go Green Awards 2017 về quan điểm hành nghề và cách tiếp cận kiến trúc của họ