“Đài tưởng niệm quốc gia vì hòa bình và công lý”, thiết kế bởi công ty MASS Design Group được khánh thành tại Montogomery, tiểu bang Alabama. Đây là đài tưởng niệm đầu tiên dành cho các nô lệ da đen, nạn nhân khủng bố, nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc và bạo lực.

Bia tưởng niệm

Đài tưởng niệm treo hơn 800 trụ thép khắc tên các nạn nhân của chế độ phân biệt chủng tộc ở Mỹ.

Đài tưởng niệm

Ở cổng vào khu tưởng niệm là tác phẩm của nghệ sĩ gốc Phi Kwame Akoto-Bamfo.

Tác phẩm của Kwame Akoto Bamfo

Tiếp đến là khu quảng trường trung tâm được thiết kế bởi MASS, khu Kỷ nguyên dân quyền trưng bày các tác phẩm điều khắc dành cho phụ nữ trong chiến dịch Montgomery Bus Boycott của Dana King và tác phẩm của Hank Willis Thomas. Ngoài ra còn có khu trưng bày dành cho các nhà hoạt động dân quyền như Toni Morrison, tiến sĩ Martin Luther King Jr và Ida B. Wells.

Tác phẩm của Hank Willis được trưng bày ở khu tưởng niệm

Ngày 26 tháng 4, Bảo tàng Di sản, nơi trưng bày những mẫu vật về nạn phân biệt chủng tộc và chế độ nô lệ đối với người da đen sẽ mở cửa tại Montgomery, Alabama. Bảo tàng được xây dựng trên một nhà kho cũ nơi những người da đen nô lệ bị cầm tù.

Bảo tàng Di sản

Bức tường lịch sử của chế độ nô lệ
Khu trưng bày mẫu đất từ pháp trường hành hình nô lệ

Hương Giang

Nguồn: Archdaily

Bình luận từ Facebook