Trong nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn môi trường xây dựng trên khắp Châu Á nói chung và các nước thành viên nói riêng, ARCASIA đã thiết lập ARCASIA AWARDS FOR ARCHITECTURE (AAA) nhằm khuyến khích và công nhận những công trình tiêu biểu của các KTS đang làm việc tại Châu Á.

Giải thưởng được tổ chức lần đầu tiên năm 1992 diễn ra 03 lần cho tới năm 1999. Từ năm 1999 giải thưởng tiến hành chấm chọn 2 năm/lần và được trao trong năm ARCASIA tổ chức đại hội. Kể từ năm 2012, theo sự phát triển của kiến trúc và xây dựng trong khu vực châu Á, giải thưởng AAA được tổ chức thường niên, việc đánh giá và trao giải sẽ diễn ra trong cùng một năm với Diễn đàn ARCASIA hay các kỳ họp ACA.

Được phát động từ tháng 3/2018, hiện nay Ban tổ chức xin thông báo kéo dài thời gian nộp bài của giải thưởng AAA2018 dành cho những công trình đã đưa vào sử dụng ít nhất 2 năm:

Thời hạn cũ: 15/4/2018
Thời hạn mới: 30/04/2018

 

Mời các bạn tiếp tục theo dõi thông tin cuộc thi qua website: https://www.arcasia2018award.com/