70 năm thành lập Hội KTSVN đồng hành cùng nhịp phát triển của đất nước, cùng với những hoạt động tích cực Hội đã ủng hộ, tổ chức, kiến tạo các hoạt động để phát triển nền Kiến trúc Việt Nam cùng với các KTS. Hội đã thực sự là mái nhà chung của giới nghề, nơi tập hợp Tâm Tầm Trí.