KTS người Nhật Akihisa Hirata đã thiết kế một ngôi nhà cây với hình dạng độc đáo tại quận Otsuka, Tokyo. Công trình kết hợp giữa nhà ở và thương mại bên dưới.

Nằm trên một khu đất sâu nhưng hẹp, thiết kế của Akihisa Hirata bao gồm ba thành tố chính: Khối hộp – phân tách không gian và tạo khoảng trống; nếp gấp – phần “mở” của khối hộp, liên hệ không gian trong – ngoài; cây xanh – tạo ra những khu vườn ba chiều bao quanh chu vi của cấu trúc.

Công trình là một không gian “rối” bởi mối quan hệ không gian trong – ngoài nhà.

KTS Akihisa Hirata giải thích: “Một cái cây bao gồm nhiều bộ phận khác nhau như rễ, thân, cành, lá và hoa. Những bộ phận này có thể khác nhau về hình dáng nhưng mối quan hệ giữa chúng tạo ra cấu trúc hữu cơ. Công trình “nhà cây” có logic kiến trúc hữu cơ xếp lớp và cấu trúc “rối”. Thiết kế phát triển nguyên lý kiến trúc mới này, với mong muốn tạo ra một hệ sinh thái rộng và phức tạp kết nối với thành phố.”

Xem đầy đủ hình ảnh dưới đây:

Gallery not found.

Theo Designboom

HN | kienviet.net

Bình luận từ Facebook