Khi bạn quyết định chọn một cái giá sách thì vấn đề là chỉ cho nhu cầu nhất thời, nếu muốn thêm 1 món đồ kích thước khác, hay một cuốn sách, hay cần thêm không gian…có thể chiếc giá sách cũ sẽ không còn đáp ứng nhu cầu cũ nữa. Chiếc giá có khả năng gập các đợt này sẽ thay đổi theo nhu cầu sử dụng của bạn.

Thiết kế của Designer: Artem Zakharchenko