EGO Group tuyển dụng KTS ý tưởng và KTS triển khai

1324

EGO Group tp trung phát trin v các lĩnh vc thiết kế kiến trúc, thiết kế kiến trúc cnh quan, thiết kế đô th và quy hoch ti th trường Vit Nam. Hin nay, EGO Group đt tr s 3 nước là Ý, Th Nhĩ Kỳ và Vit Nam. EGO Group đm nhn các d án nhiu hng mc và quy mô khác nhau, đng thi đưa ra các gii pháp thiết kế ưu vit cho các d án bt đng sn, chung cư cao cp, công viên, resort, khách sn, khu phc hp t cnh quan, kiến trúc công trình đến ni tht.
Ti th trường Vit Nam, EGO Group ch mi đt chi nhánh trong 1 năm nhưng đã to được du n đc bit thông qua d án tiêu biu mi nht là Công viên Thiên Văn Hc – công viên v ch đ thiên văn hc đu tiên ti Đông Nam Á phi hp vi Vin Vt lý Đa cu và NASA,…
Hin nay vi s phát trin không ngng ca EGO Group, chúng tôi mong mun được hp tác cùng các Kiến trúc sư tâm huyết, yêu ngh, giàu sc sáng to đ to nên nhng tác phm kiến trúc cnh quan đ đi và mang li giá tr thiết thc cho xã hi.
EGO Group cn tuyn dng nhng v trí sau:

1. Kiến trúc sư ý tưởng

 • Số lượng: 03 người. Không yêu cu kinh nghim
 • Ch trì thiết kế ý tưởng d án kiến trúc cnh quan;
 • Có th phát trin ý tưởng các d án kiến trúc cnh quan bng: V tay, Autocad, Photoshop, Sketchup, Lumion,…
 • Lên kế hoch, phân phi công vic và qun lý nhóm trin khai d án.
 • Các công vic khác trong phm vi thiết kế ý tưởng và din ha theo yêu cu ca công ty.

2. Kiến trúc sư trin khai

 • Số lượng: 03 người
 • Triển khai hồ sơ thiết kế: H sơ thiết kế bn v cơ s, H sơ thiết kế bn v thi công;
  Thành tho autocad;
 • Có kh năng thuyết phc ch đu tư; Qun lý h sơ;
 • Yêu cầu kinh nghiệm: 01 năm tr lên;
 • Ưu tiên các ứng viên: Có kinh nghim và năng lc v ngành cnh quan.

Chính sách:

 • Môi trường làm vic hin đi, năng đng, thân thin;
 • Quyn li : được đào to bài bn, có cơ hi phát triển ngh nghip;
 • Chế đ: BHXH, BHYT, BHTN và các chế đ phúc li khác theo quy đnh ca nhà nước;
  Được hưởng các chế đ đãi ng: sinh nht, du lch hàng năm, thưởng các dp l, tết; Lương tháng 13.

Yêu cu h sơ:

 • CV và profile;
 • File mm các công trình đã thc hin và hình nh thc tế.

Đa ch np h sơ:

Vui lòng gi qua mail: [email protected]
Liên h: Ms Liên (Phòng Hành chính Nhân s) – 0974410237
Đa đim làm vic: EGO Landscape, C7 Lô 12, KĐT Đnh Công, qun Hoàng Mai, TP Hà Ni
Website: http://egolandscape.vn
Thông tin tuyển dụng trên website của chúng tôi: http://egolandscape.vn/careers/

Mt vài d án do EGO Landscape thc hin: