Zaha Hadid nữ KTS với tầm nhìn tương lai

1160

Đoạn video ngắn về tiểu sử nữ KTS kiến tạo tương lai của thế giới, bà mất đi nhưng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong ngành kiến trúc.

Sản phẩm được thực hiện bởi Kiến Việt jsc.

 

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.