Đoạn video ngắn về tiểu sử nữ KTS kiến tạo tương lai của thế giới, bà mất đi nhưng để lại dấu ấn mạnh mẽ trong ngành kiến trúc.

Sản phẩm được thực hiện bởi Kiến Việt jsc.