Bài báo biên soạn danh sách một số dạng kiến trúc điển hình nhất của Liên Xô. Chính quyền Xô viết đã mở ra một biên giới rộng hơn cho thử nghiệm nghệ thuật, đặc biệt là tại những nơi có các công trình công cộng. 

Trong khoảng thời gian lịch sử của thời kỳ Xô viết, việc tìm kiếm bản sắc dân tộc là một trong những điểm nổi bật của văn hóa Nga. Chế độ Nga hoàng dần suy thoái, kéo theo đó là sự suy thoái của kiến trúc tân kỳ mà Nga hoàng rất ưa chuộng. Chủ nghĩa cộng sản đã mở ra một biên giới rộng hơn cho thử nghiệm nghệ thuật, đặc biệt là tại những nơi có các công trình công cộng. Tại biên giới này, chủ nghĩa kết cấu của Nga đã ra đời, và để lại dấu ấn bằng một số những tài tòa nhà lớn nhất tại Nga.

Druzhba Recreation and Retreat Centre – Yalta, Ukraine

Amalir Sports and Concert Complex – Yerevan, Armenia

Railway Station- Dubulty, Latvia

Olympia Hotel- Tallinn, Estonia

Embassy of the USSR- Havana, Cuba

Central Research Institute of Robotics and Technical Cybernetics- Saint-Petersburg, Russia

Russian Academy of Sciences- Moscow, Russia

Regional Drama Centre- Grodno, Belarus

The House of the Soviets- Kaliningrad, Russia

The Palace of Ceremonial Rites- Tbilisi, Georgia