Ngôi nhà lấy cảm hứng từ Đài thiên văn Jantar Mantar, được xây dựng ở Delhi vào năm 1724. 

Observatory House

  • Thiết kế: Gabriel Orozco, Tatiana Bilbao
  • Địa điểm: La Blanca, Mexico
  • Concept: Gabriel Orozco

Nhà thiên văn thuộc sở hữu của họa sĩ Gabriel Orozco. Ông phối hợp với KTS Tatiana Bilbao đồng thiết kế căn nhà.

Đài thiên văn Jant ar Mantar

Ngôi nhà nằm trên một ngọn đồi đá nhìn ra biển Thái Bình Dương, là bản sao tỉ lệ 1:1 của một trong những cấu trúc tạo thành đài thiên văn Jant ar Mantar – được xây dựng ở Delhi vào năm 1724.


Hồ bơi ngoài trời trên mái giống như một thấu kính tròn với tầm nhìn toàn cảnh.

Nước hiện diện ở trung tâm ngôi nhà và kết nối với bầu trời, khẳng định khái niệm không gian của đài quan sát.

Vào ban đêm, ở trung tâm khối nước hình cầu người ta có thể cảm nhận được nhiệt độ của nước và sức nặng của lực hấp dẫn.

Gallery not found.

HN | kienviet.net