Tuyển chọn Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam

1294

” Cuộc tuyển chọn Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam” của Hội KTSVN là một trong những hoạt động ủng hộ “Tuyên ngôn Kiến trúc Xanh Việt Nam”. Dưới đây là toàn văn thư phát động của Chủ tịch Hội KTSVN Nguyễn Tấn Vạn.Toàn văn bản:

Chi tiết xem thêm tại:

Hội KTSVN công bố Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam

 

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.