” Cuộc tuyển chọn Công trình Kiến trúc Xanh Việt Nam” của Hội KTSVN là một trong những hoạt động ủng hộ “Tuyên ngôn Kiến trúc Xanh Việt Nam”. Dưới đây là toàn văn thư phát động của Chủ tịch Hội KTSVN Nguyễn Tấn Vạn.Toàn văn bản:

Chi tiết xem thêm tại:

Hội KTSVN công bố Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam