Đăng kí Giải thưởng UNESCO 2018 về Bảo tồn Di sản Văn hoá Châu Á – Thái Bình Dương

490

UNESCO hợp tác với Think City – Cơ quan đổi mới đô thị Malaysia – tổ chức Giải thưởng hằng năm về Bảo tồn Di sản Văn hoá Châu Á tại Penang, Malaysia. Thời gian nhận đăng kí từ ngày 15/1/2018.

Giải thưởng UNESCO về Bảo tồn Di sản Văn hoá Châu Á – Thái Bình Dương vinh danh cống hiến của các cá nhân và tổ chức để khôi phục hoặc bảo tồn các cấu trúc, địa điểm và di sản văn hoá trong khu vực. Các dự án thắng cuộc phải thể hiện sự hiểu biết thấu đáo về địa điểm, thành tựu kỹ thuật – âm thanh, tác động đến xã hội và chính sách nhà nước.

Từ 15 tháng 1 năm 2018, ban tổ chức bắt đầu nhận đề cử cho giải thưởng.

Các dự án đủ điều kiện phải được hoàn thành trong vòng 10 năm trở lại. Các công trình ứng cử bao gồm: Nhà, trung tâm thương mại, học viện, các thị trấn và làng mạc truyền thống, các địa điểm khảo cổ và cảnh quan văn hoá.

Người chiến thắng sẽ được công bố vào đầu tháng 11 năm 2018. Các hạng mục giải thưởng: “Award of Excellence”, “Award of Distinction”, “Award of Merit”, “Honourable Mention” và “Award for New Design in Heritage Contexts”.

“Giải thưởng về Thiết kế mới trong Khái niệm Di sản” (Award for New Design in Heritage Contexts) dành cho các cấu trúc mới thiết kế tích hợp vào bối cảnh lịch sử.

Hạn cuối gửi đăng kí ứng cử là 15 tháng 5 năm 2018.

Tham gia ứng cử cho giải thưởng UNESCO 2018 tại website.

Thông tin về giải thưởng xem tại đây.

HN | kienviet.net