Xã Cao Pha thuộc huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) thường bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gây thiệt hại lớn cho cộng đồng. Nhiều người chết và một số lượng lớn nhà cửa bị tàn phá mỗi hi ão lũ quét qua. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn và ngày càng gia tăng. Người dân cần một khái niệm nhà ở mới khi đối mặt với lũ lụt.

  • Tên dự án: Temporary Housing
  • Thiết kế: Le Huu Sang, Tran Hai Duong, Tran Viet Con, Nguyen Thi Hanh
  • Đơn vị: X3 Studio
  • Địa điểm: Mù Cang Chải, Yên Bái

Dự án nhà ở này cần cung cấp cho người dân một nơi trú ẩn an toàn hơn nhiều để sống với tất cả các sinh kế mà không cần viện trợ: thực phẩm, nước sạch, thuốc men… Vì vậy cần phải có một hệ thống lọc nước và một khuôn khổ vững chắc cho ngôi nhà được xây dựng, để mọi người sẽ không phải xây dựng lại ngôi nhà của họ nhiều lần. Thuật ngữ “tạm thời” ở đây không có nghĩa là “trong một thời gian ngắn”.

Khái niệm nhà ở mới đã nhấn mạnh đến dung lượng lưu trữ của những thứ cần thiết, đặc biệt là xử lý nước sạch và cung cấp nguồn lương thực tạm thời. Ngoài ra các phòng chức năng được thiết kế phù hợp với văn hoá và phong tục cư trú của người dân địa phương.

Dự án nhà ở này phải được xã hội hóa dưới hình thức huy động nguồn lực, dẫn đến việc tăng cường nhận thức của công chúng về bảo vệ môi trường và hợp tác trong cộng đồng. Nếu dự án thành công, nó sẽ được áp dụng cho các vùng khác cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hàng năm.

Bình luận từ Facebook