Nhà Redux là môt biệt thự tại ngoại ô của Tp São Paulo,Itatiba, Brasil trong một khu dân cư cao cấp biệt lập (gated community) tên Quinta da Baroneza, công trình được đặt trên triền dốc với mặt hướng tây nhìn ra phía một khu rừng tự nhiên được bảo vệ.  

Văn phòng: Studio MK27 – Marcio Kogan, Samanta Cafardo
Địa điểm: Bragança Paulista, Brazil
KTS chủ nhiệm: Marcio Kogan
Đồng tác giả: Samanta Cafardo
Nhóm thiết kế: Beatriz Meyer, Carlos Costa, Laura Guedes, Mariana Ruzante, Mariana Simas, Oswaldo Pessano, Suzana Glogowski, Henrique Bustamante
Studio Team Carolina Castroviejo, Eduardo Glycerio, Gabriel Kogan, Lair Reis, Maria Cristina Motta, Renata Furlanetto
Thiết kế nội thất: Diana Radomysler
Diện tích: 679.0 m2
Năm thực hiện: 2013
Nhiếp ảnh: Fernando Guerra | FG+SG
Video: Merazzi Studio

Gallery not found.

Xem thêm ảnh:

Gallery not found.