Công trình của Murcutt sử dụng rất nhiều tôn sóng cho mái cũng như tường bao che. Ông được cho rằng là người khai thác và sáng tạo những vẻ đẹp mới, khác biệt cho tôn sóng.

Trong tay Glenn Murcutt , kết hợp với các thủ pháp thiết kế thuận thiên, quan tâm tới tự nhiên và môi trường, ông đã khiến tôn sóng đã trở thành một dấu hiệu nhận diện của công trình của mình