Trong những năm gần đây, cũng như nhiều làng ven đô, làng Chèm, Hà Nội chịu ảnh hưởng lớn từ những tác động của quá trình đô thị hóa, phải đối mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội…

Đồ án Khơi mạch làng Chèm của nhóm sinh viên Trần Quang Việt, Đặng Trần Trung Anh, Phạm Văn Quang đã nêu ra những giải pháp giải quyết các vấn đề đó. Đây cũng là đồ án lọt vào top 10 của cuộc thi Spec Go Green International Awards 2017.

Mục tiêu của đồ án là tạo nên những không gian đệm, chuyển tiếp giữa không gian làng cũ với các khu vực lân cận. Tận dụng diện tích còn trống ở vùng ven, tăng thêm diện tích cây xanh, mặt nước phục vụ cộng đồng, bổ sung thêm các không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng.

Đề xuất qui hoạch một khu vực cho các hoạt động sản xuất, định hướng các loại hình sinh kế cho người dân. Xây dựng công trình có tính bề vững, phù hợp với hình thức sinh kế mới .

Giải pháp đề xuất tổng thể là xây dựng vành đai xung quanh làng làm không gian chuyển tiếp giữa đô thị và làng. Hình thành phân chia rõ ràng giữa khu nghĩa trang và khu dân cư. 

Phương án thiết kế: Kênh dẫn nước từ sông Nhuệ cùng với các trạm bơm đảm bảo đủ lượng nước phục vụ công nghệ thủy canh. Không gian cây xanh cảnh quan kết hợp giữa trồng rau sạch và du lịch.