Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long nằm trong Phố cũ Hà Nội, một khu vực có nhiều tầng bậc về không gian, lịch sử, văn hóa.
Sinh viên Nguyễn Huy Hoàng đã lựa chọn, cải tạo, tôn tạo không gian này trở thành Hội quán Thăng Long cổ nhạc- nơi tổ chức các hoạt động nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, nhằm lưu giữ và phát huy các giá trị di sản phi vật thể của Thăng Long – Hà Nội.

Đồ án đã lọt vào top 10 đồ án xuất sắc nhất hạng mục Sinh viên của cuộc thi Spec Go Green International Awards 2017.

 

Hội quán Thăng Long Cổ nhạc sẽ là nơi sinh hoạt của các ngành nghệ thuật biểu diễn truyền thống tiêu biểu của Thăng Long xưa gồm: ca trù, chèo, chầu văn, xẩm.

Cây xanh cũng là chất liệu góp phần đưa thiên nhiên trở lại, thân thiện, hài hòa trong không gian văn hóa và xã hội.

Ý tưởng thiết kế công trình là sự học hỏi, tiếp nối từ các thủ pháp truyền thống về vi khí hậu, năng lượng, không gian, lối sống của khu phố cổ cũng như của ngôi nhà truyền thống Việt.

Hình thức kiến trúc mới hài hòa với cảnh quan đô thị cũ và lối sống của người dân, đóng góp vào sự phát triển bền vững.