Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (BXD) đang mời góp ý cho dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”, quy chuẩn này là một trong những văn bản quan trọng, ảnh hưởng mạnh tới công tác thiết kế của các đơn vị tư vấn trong bối cảnh hành nghề xây dựng tại Việt Nam.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc điền nội dung tham gia góp ý kiến của mình vào khung lấy ý kiến tại link

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư [email protected] hoặc bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường – Bộ Xây dựng – Số 37 Lê Đại Hành – Hai Bà Trưng – Hà Nội trước ngày 28/02/2018.

Toàn văn Dự thảo Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Theo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường