Liquid Shard là một tác phẩm sắp đặt quy mô lớn được làm từ tấm lavar và sợi monofilament được lắp đặt trên quảng trường Pershing ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Cấu trúc được trải rộng 1,400 m2 Các mảnh bao gồm hai lớp tăng từ 4 m từ mặt đất đến 35 m trong không khí.