Liquid Shard tác phẩm sắp đặt của Poetic Kinetic

398

Liquid Shard là một tác phẩm sắp đặt quy mô lớn được làm từ tấm lavar và sợi monofilament được lắp đặt trên quảng trường Pershing ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Cấu trúc được trải rộng 1,400 m2 Các mảnh bao gồm hai lớp tăng từ 4 m từ mặt đất đến 35 m trong không khí.