Liquid Shard tác phẩm sắp đặt của Poetic Kinetic

477

Liquid Shard là một tác phẩm sắp đặt quy mô lớn được làm từ tấm lavar và sợi monofilament được lắp đặt trên quảng trường Pershing ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ. Cấu trúc được trải rộng 1,400 m2 Các mảnh bao gồm hai lớp tăng từ 4 m từ mặt đất đến 35 m trong không khí.

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.