KTS Thomas Heatherwick thiết kế một tác phẩm điêu khắc hình một chiếc bình với 154 cánh thang, 2.500 bậc và 80 chiếu nghỉ. Tác phẩm này vừa đạt tới đọ cao thiết kế (45 m) sau 8 tháng thi công tại khu dự án Hudson Yard của thành phố New York để chuẩn bị cho việc mở cửa vào năm 2019. 

Cấu trúc này được tổ hợp bằng các khối thang tiền chế thép lớn với bề mặt hoàn thiện màu đồng bóng nằm giữa trung tâm quảng trường công cọng Hudson Yards với 28.000 loài thực vật, 200 cây cổ thụ, cây thân gỗ, và vườn lâu năm.

Xem thêm:

Gallery not found.

Ảnh Related-Oxford | Archdaily