CO- biến đổi các khái niệm về ký túc xá

951

Kiến trúc sư CO thiết kế bản quy hoạch tổng thể ký túc xá Đại học Miami giai đoạn 1. Thiết kế này là một trong những nỗ lực mà CO muốn biến đổi các khái niệm về ký túc xá một  trường đại học. 

TÊN DỰ ÁN: Quy hoạch Tổng thể ký túc xá Đại học Miami
Năm 2016
Địa điểm Coral Gables, FL
Chủ đầu tư: Đại học  Miami
Kiến trúc sư: CO Architects 
Dịch vụ: Thiết kế khái niệm

Bản thiết kế tập hợp, cung cấp những không gian, môi trường xã hội vào các ngôi nhà nhằm thúc đẩy, gắn kết các mối quan hệ giữa sinh sống và học tập.

Mỗi tòa nhà trở thành một Ngôi Nhà.

Mỗi tòa nhà ba tầng xen lẫn căn hộ riêng và tập thể (semi-private), tạo ra các nhóm cộng đồng, khuyến khích sinh viên tương tác, cộng tác cùng phát triển.

Khi các ngôi nhà xếp chồng lên nhau, nó tạo ra sự liên kết có ý nghĩa, cung cấp các hành lang và tạo ra không gian công cộng, hoạt động xã hội có quy mô lớn hơn.

Nâng cao các tòa nhà khỏi mặt đất, không chỉ tổ chức giao thông tốt hơn, thiết kế này cho phép phát triển những khu vườn nhiệt đới và bảo tồn các không gian xanh quý hiếm dọc theo hồ Osceola.

Năm 2016, Thiết kế của Kiến trúc sư CO đã nhận được Giải Thiết kế Tốt nhất cho các dự án chưa được xây dựng của Mỹ. Năm nay, công trình được WAF trao giải thưởng cho hạng mục Dự án tương lai.