Ngôi nhà âm nhạc

1972

Ngôi nhà dường như được lấy cảm hứng từ tình yêu âm nhạc với những đường nét vút bay.

Về công trình:

Kiến trúc sư: Công ty Baumschlager Eberle ASEAN
Địa điểm: TP.HCM, Việt Nam
Kiến trúc sư trưởng: Cung Thành Đạt
Diện tích: 915,0 m2
Năm dự án: 2016
Ảnh: Nguyễn Việt Anh
Các nhà sản xuất: Eurowindow, IMEX

Mặt bằng vị trí
Mặt bằng tầng 1

Mặt cắt 1
Mặt cắt 2

Xem tất cả ảnh: