Căn cứ theo chỉ đạo và công tác của Thành phố, Hội Kiến trúc sư Thành phố thông báo đến toàn thể các Kiến trúc sư và Hội viên về việc thay đổi thời gian nộp Giải thưởng kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

– Không nộp file sơ tuyển
– Các tác giả vui lòng in và nộp hồ sơ chính thức về Văn phòng Hội Kiến trúc sư thành phố – 88 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1 hạn chót 16g00 ngày 06 tháng 11 năm 2017.
– Phạm vi Giải thưởng, đối tượng dự giải, thành phần hồ sơ vui lòng xem Thông báo số 3 và quy chế (sửa đổi) Giải thưởng Kiến trúc TP.HCM tại đây.

Rất mong các đơn vị, các Kiến trúc sư tích cực tham gia Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh
Trân trọng.

TM. HỘI KIẾN TRÚC SƯ TP.HCM
Chủ tịch
(đã ký)
KTS. Nguyễn Trường Lưu

Bình luận từ Facebook