Theo yêu cầu của nhiều Kiến trúc sư tham gia Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh và Ban tổ chức Giải thưởng trân trọng thông báo đến các Kiến trúc sư, hội viên một số nội dung cho việc tham dự và gởi hồ sơ dự giải như sau:
– Nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng, sáng tạo của các Kiến trúc sư đã và đang có những đóng góp chung thuộc lĩnh vực kiến trúc-quy hoạch đối với đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, về đối tượng tham dự Giải, Hội Kiến trúc sư thành phố quyết định mở rộng phạm vi đối tượng đến các Kiến trúc sư không là hội viên Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh cũng được tham dự Giải với điều kiện các tác phẩm dự giải phải được thực hiện xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

– Để khuyến khích kiến trúc sư tham gia và giảm thiểu mức chuẩn bị đầu tư ban đầu cho hồ sơ tham dự Giải, Hội Kiến trúc sư thành phố và BTC Giải thống nhất về hồ sơ tham dự sẽ thực hiện qua 2 bước :

Bước 1 : Vòng sơ tuyển

Các tác giả gởi bằng file mềm một số hình ảnh về tác phẩm, công trình tham dự giải và 01 bản tóm tắt thuyết minh ý tưởng thiết kế và các tính năng nổi bật của tác phẩm, công trình.

File gởi về địa chỉ vanphonghoiktstp@gmail.com trước ngày 30/10/2017 để Hội đồng xem xét đưa vào vòng xét chọn

Bước 2 : Vòng xét chọn

    • Các tác phẩm, công trình được chọn đưa vào vòng xét chọn sẽ được BTC thông báo đến các tác giả để làm hồ sơ chính thức và nộp theo Quy định của Giải
    • Các tác phẩm, công trình vào vòng xét chọn sẽ được trưng bày triển lãm, giới thiệu trên website của Hội tại địa chỉ www.hoiktstphcm.com và in trong Kỷ yếu Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh của mỗi kỳ Giải thưởng.

Ghi chú : Các nội dung khác trong Quy chế xét chọn Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 đã ban hành vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

TM.Hội KTS Tp Hồ Chí Minh
Chủ tịch
(đã ký)
Kts Nguyễn Trường Lưu