“Giải thưởng Ảnh của Hội Kiến trúc sư Hungary” dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Triển lãm sẽ được mở tại Budapest vào tháng 11 năm 2017 để trưng bày những tác phẩm đoạt giải và những bức ảnh lọt vào vòng cuối cuộc thi. 

ARCASIA thông báo mời gửi tác phẩm đến “Giải thưởng Ảnh của Hội Kiến trúc sư Hungary”. Nội dung thông báo của ARCASIA:

Kính gửi các Chủ tịch Hội KTS các nước và người Liên lạc được chỉ định,

Lời chào trân trọng từ ARCASIA!

Chúng tôi xin thông báo :”Giải thưởng Ảnh của Hội Kiến trúc sư Hungary” dự kiến ​​từ ngày 15 tháng 6 năm 2017 đến ngày 22 tháng 11 năm 2017. Triển lãm sẽ được mở tại Budapest vào tháng 11 năm 2017 để trình bày các bức ảnh đạt giải cũng như những bức ảnh được chọn vào vòng trong của cuộc thi. Từ đây, triển lãm sẽ được chuyển đến Bratislava, Prague và Cracow vào đầu năm 2018. Tất cả các bức ảnh được trưng bày sẽ được xuất bản trong một số đặc biệt của tạp chí Kiến trúc Hungary dành riêng cho chủ đề này. Ảnh dự thi theo 2 chủ đề: Mở và Chuyên nghiệp. Ngày đăng ký của Giải thưởng Nhiếp ảnh là từ ngày 15 tháng 7 năm 2017 đến ngày 25 tháng 9 năm 2017.

Sau đây là các danh hiệu của Giải Nhiếp ảnh Kiến trúc:

Giải Mở

Giải Nhất – 700 €

10 ảnh vào vòng trong

Phí đăng ký: 25 €

Giải Chuyên nghiệp

Giải nhất – 1500 €

10 ảnh vào vòng trong

Phí đăng ký: 50 €

Giải thưởng Ảnh kiến trúc 2017 hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức: Nhìn nhận một cách cởi mở về kiến trúc và con người, khu vực đô thị, cuộc sống ở đô thị, mối quan hệ giữa cảnh quan thiên nhiên và cảnh quan đô thị.

Ban giám khảo bao gồm những nhà nhiếp ảnh, kiến trúc sư và nhà nhiếp ảnh kiến trúc. Thông tin về đăng kí tham dự xem tại trang web: https://photoaward.meonline.hu/

 Biên dịch: HN | kienviet.net

Bình luận từ Facebook