Ngày 31-7, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức công bố hai quy hoạch gồm: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ giao thông một số khu vực thuộc Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang và các tuyến đường, nút giao thông kết nối; Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 một phần Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang.

Quyết định điều chỉnh quy hoạch cục bộ giao thông trong Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 một số khu vực thuộc Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang và các tuyến đường, nút giao thông kết nối nhằm đảm bảo sự kết nối giao thông giữa khu sân bay cũ với khu vực dân cư hiện hữu xung quanh, làm cơ sở triển khai lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Quyết định đã điều chỉnh ranh giới các nút giao thông, nâng tổng diện tích dự án từ 11,2ha lên 11,31 ha.

Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 một phần phân khu 2, phân khu 3 Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang có tổng diện tích 63,65ha, trong đó phân khu 2A là 19,47ha; phần phía bắc phân khu 2 và phân khu 3 là 46,16ha. Quy mô dân số trong khu vực này khoảng 10.000 người. Trong khu vực này sẽ phát triển đất công trình hỗn hợp, đất ở mới, đất công trình công cộng, nhà ở cao tầng…

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu trung tâm thương mại – dịch vụ – tài chính – du lịch Nha Trang.

Theo baokhanhhoa

Bình luận từ Facebook