Nông trại bên cửa sổ và nông nghiệp mã nguồn mở từ căn hộ ở New York

737

Britta Riley và 18.000 đồng sự trên khắp thế giới đã tạo nên một cuộc cách mạng môi trường bằng những giàn cây rau bên cửa sổ? Họ không chỉ là vận dụng cách mà NASA trồng cây trong nước và trong không gian, sử dụng đất lỏng cao cấp, tạo dàn cây thẳng đứng để có thu hoạch tối ưu?

Thay vì tạo ra một sản phẩm Trồng cây bằng nước, Britta Riley phát triển Nông trại bên cửa sổ như một phần mềm nguồn mở và tạo ra dự án cho rất nhiều người cùng tham gia. Và điều thu hoạch lớn nhất từ Nông trại bên cửa sổ không giản đơn là rau sạch hay thực phẩm, đó là dự án phát triển, khai thác hạ tầng xã hội trên toàn thế giới?

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.