KTS Bjarke Ingels: triết lý kiến trúc trong 03 câu chuyện thần tốc

970

Một bài nói chuyện của KTS Bjarke Ingels về 03 trường hợp trong quá trình hành nghề của anh, nhưng cô đọng lại có thể thấy cách tiếp cận kiến trúc của Bjarke cũng như BIG
Cách tiếp cận này cho thấy một góc nhìn khác về quan niệm” những KTS tiên phong thường được coi là người anh hùng đối đầu với phần còn lại của thế giới.”
Theo Ingels, anh thấy rằng mọi ý tưởng nên được cải tiến dần hơn là cách mạng hoặc đổi mới, điều này làm chúng ta liên hệ tới tác giả Nguyễn Trần Bạt đã từng nêu trong 01 cuốn sách của mình, ông chọn sự cải tiến, thay vì cuộc cách mạng bởi cách mạng sẽ dẫn tới những đứt gãy với quá khứ.
Có thể thấy một Ingels trong video với tinh thần cởi mở, điều cần thiết cho một KTS sáng tạo trong thời đại của AI !

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.