Hội KTS thành phố Hồ Chí Minh vừa ra thông báo tổ chức xét chọn Giải thưởng Kiến trúc thành phố HCM năm 2017. Giải thưởng nhằm tạo điều kiện phát huy tiềm năng, sáng tạo của các KTS đã và đang có những đóng góp chung thuộc lĩnh vực kiến trúc – quy hoạch đối với đô thị thành phố HCM.

Đối tượng tham gia xét duyệt Giải thưởng năm 2017 được mở rộng là Hội viên Hội KTS thành phố HCM và các Kiến trúc sư không là hội viên Hội KTS thành phố HCM, với điều kiện các tác phẩm dự giải phải được thực hiện xây dựng trên địa bàn thành phố HCM.

Hồ sơ tham dự sẽ thực hiện qua 2 bước :

Bước 1 : Vòng sơ tuyển

Các tác giả gửi file mềm một số hình ảnh về tác phẩm, công trình tham dự giải và 01 bản tóm tắt thuyết minh ý tưởng thiết kế và các tính năng nổi bật của tác phẩm, công trình.

File gửi về địa chỉ vanphonghoiktstp@gmail.com trước ngày 30/10/2017.

Bước 2 : Vòng xét chọn

Các tác phẩm, công trình vào vòng xét chọn sẽ được trưng bày triển lãm, giới thiệu trên website của Hội tại địa chỉ www.hoiktstphcm.com và in trong Kỷ yếu Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh của mỗi kỳ Giải thưởng.

Mẫu phiếu đăng ký:

Thông tin chi tiết về Giải thưởng tham khảo tại địa chỉ: http://www.hoiktstphcm.com

NH | kienviet.net