David Byrne: Mối liên quan giữa nguồn gốc âm nhạc và kiến trúc

345

Cũng như kiến trúc, âm nhạc cũng được sáng tạo từ một địa điểm cụ thể và cho 1 địa điểm…Bài nói chuyện của David Byrne cho chúng ta thấy một lịch sử phát triển âm nhạc rất nhanh gắn liền với những sân khấu khác nhau.  
Và đây là “nguồn gốc” bài nói chuyện cuả David Byrne:

“Tôi cũng để ý rằng đôi khi những sáng tác mà tôi đã viết, hay đang viết tại thời điểm đó, nghe chẳng hay ho đến vậy ở một vài hội trường nhất định. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đôi khi những hội trường đó không thực sự phù hợp với loại âm nhạc mà tôi đang viết hay đã viết. Vậy nên tôi tự hỏi bản thân mình Tôi có viết nhạc cho những phòng biểu diễn nhất định? Trong đầu tôi liệu có một địa điểm, một không gian, cụ thể khi tôi viết nhạc? Có phải đó là một mô hình sáng tạo? Có phải chúng ta sáng tạo nên mọi thứ với một địa điểm, một bối cảnh nhất định trong đầu?”

Đăng ký để xem thêm nhiều video Kiến trúc hơn trên ArchTV

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.