Quiin House | 23o5 studio

999

Video thể hiện nhiều góc máy cận cảnh với ánh sáng, khối tích và chất liệu mộc, một phong cách đang định hình của 23o5 studio. Tiếc là hơi thiếu những góc máy rộng – cao, thể hiện rõ nét được thiết kế của ngôi nhà. Video giờ là lựa chọn thể hiện của nhiều văn phòng kiến trúc hiện nay.
Địa điểm: Q6 l Sài Gòn
Năm hoàn thành: 2O16
Nhóm thiết kế : Mai Tiến Ninh, Hưng Trần, Vũ Thanh Sang
Thiết kế và Xây dựng : 23o5 studio
Photo : KingKien Photography

Đăng ký để xem thêm nhiều video Kiến trúc hơn trên ArchTV
Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.