Danh bạ Hội viên Hội KTSVN trực tuyến – hướng dẫn sử dụng

1948

Danh bạ Hội viên này cho phép có thể tra cứu được thông tin cá nhân, đối với các Hội viên ngoài những thông tin cơ bản (họ tên, địa chỉ công tác, số điện thoại..) giờ có thể giới thiệu về bản thân cũng như các tác phẩm của mình.

Hiện tại chức năng này đã được quay lại sử dụng với vị trí trên trang như sau:

Vị trí danh bạ Hội viên Hội KTSVN

https://kienviet.net/hoi-vien-hoi-ktsvn

Danh bạ hiện đang trong giai đoạn dùng thử, nay kính báo các Hội viên sử dụng để kiểm tra thông tin cùng với kienviet.net. Mọi thông tin sai sót hay cần cập nhật xin vui lòng gửi về: hoivien@kienviet.net.

Kiến Việt

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.