Danh bạ Hội viên này cho phép có thể tra cứu được thông tin cá nhân, đối với các Hội viên ngoài những thông tin cơ bản (họ tên, địa chỉ công tác, số điện thoại..) giờ có thể giới thiệu về bản thân cũng như các tác phẩm của mình.

Hiện tại chức năng này đã được quay lại sử dụng với vị trí trên trang như sau:

Vị trí danh bạ Hội viên Hội KTSVN

https://kienviet.net/hoi-vien-hoi-ktsvn

Danh bạ hiện đang trong giai đoạn dùng thử, nay kính báo các Hội viên sử dụng để kiểm tra thông tin cùng với kienviet.net. Mọi thông tin sai sót hay cần cập nhật xin vui lòng gửi về: [email protected]

Kiến Việt

Bình luận từ Facebook