Sự kiện chiếu phim “Nhìn lại cuộc sống đô thị” (Re-think urbanity) sẽ diễn ra từ ngày 08/07 đến ngày 23/07/2017 tại Dolphin Plaza, Hà Nội. Mỗi suất chiếu phim sẽ là một chủ đề về đô thị trong thời kì hiện đại, ngoài ra còn có sự giao lưu với các chuyên gia, KTS, nhà quy hoạch đô thị.

Trong vòng 150 năm qua, chúng ta đã chứng kiến những sự thay đổi đáng kể trong lối sống, xu hướng, kỳ vọng trong cuộc sống và cách tiếp cận. Đô thị ngày nay phản ánh những xu hướng mới của thế giới: Nhập cư, đô thị hoá thần tốc, chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi từ công nghiệp sang nền kinh tế định hướng dịch vụ, toàn cầu hoá… Chúng đều có những tác động mạnh mẽ lên không gian đô thị.

“Nhìn lại cuộc sống đô thị” (Re-think urbanity) là một chuỗi các phim tài liệu về chủ nghĩa đô thị, vùng ven đô, với những vấn đề mà hiện nay các thành phố và khu vực đô thị trên toàn cầu đang phải đối mặt. Loạt phim làm sáng tỏ một thế giới phức tạp đằng sau quy hoạch đô thị, chỉ ra những nhân tố chính ảnh hưởng tới sự biến đổi của đô thị: công ty bất động sản, chính trị gia, KTS, nhà quy hoạch và cả những cư dân sinh sống trong đô thị.

Sự kiện chiếu phim “Nhìn lại cuộc sống đô thị” (Re-think urbanity) sẽ diễn ra từ ngày 08/07 đến ngày 23/07/2017 tại Dolphin Plaza, Hà Nội. Mỗi suất chiếu phim đều sẽ được bổ trợ bằng những cuộc trao đổi với các chuyên gia đô thị, các KTS, các nhà quy hoạch xung quanh mỗi chủ đề liên quan.

Thông tin và đặt vé:

Heritage space

Dolphin Plaza, 06 Nguyễn Hoàng, Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 090.282.6769

Bình luận từ Facebook