Oscar Andres Mendez và Công ty của ông Conceptos Plásticos đã tạo ra công nghệ xây dựng sử dụng vật liệu nhựa, cao su tái chế. Dự án này có mục tiêu hướng tới việc giải quyết 2 vấn đề lớn là cung cấp nhà ở cho người vô gia cư và ô nhiễm môi trường.

Conceptos Plásticos là công ty chuyên về xây dựng nhà ở sử dụng nhựa tái chế, được thành lập bởi Oscar Andres Mendez tại Bogota, Colombia. Mỗi ngày có tới 650 tấn nhựa thải ra môi trường ở Bogota, trong khi một số khu vực ở Mỹ Latin, châu Phi và châu Á có tới 40% dân số không có nhà ở kiên cố. Conceptos Plásticos sẽ giải quyết các vấn đề này cùng một lúc.

Nhựa và cao su phế thải được thu thập, xé nhỏ và nén chặt lại thành các viên gạch có hình dạng LEGO. Sản phẩm cuối cùng có thể dùng trong xây dựng các ngôi nhà chi phí thấp, an toàn và bền vững. Chúng còn có thể tháo dỡ để xây dựng lại ở nơi khác. Mỗi ngôi nhà có diện tích 40m2 được xây dựng trong 5 ngày bởi một nhóm 4 công nhân.

Conceptos Plásticos đã xây dựng 1.490m2 nhà ở và tiếp tục xây dựng 240 nhà ở mới trong năm 2016. Các công trình của Oscar đã dành được chiến thắng trong giải thưởng Unilever’s Young Entrepreneur. Oscar hi vọng có thể đồng thời giải quyết vấn đề nhà ở cho người vô gia cư và vấn đề ô nhiễm môi trường.

Theo Thu Giang – Khoa Trần | Báo Xây dựng

Bình luận từ Facebook