Sách mới: Mỹ học kiến trúc đương đại

1941

Cuốn sách của PGS-KTS Đặng Thái Hoàng giới thiệu cho ta biết Mỹ học là gì , Mỹ học Kiến trúc là gì và đi sâu vào mỹ học kiến trúc đương đại.

PGS. KTS Đặng Thái Hoàng, sinh năm 1939 nguyên là giảng viên ĐHXD Hà Nội, Nguyên Ủy viên hội đồng tư vấn kiến trúc Quy hoạch của Thủ Tướng (1996-2000), Ủy Viên hội đồng KTQH Thủ Đô, Ủy viên BCH hội KTS Việt Nam, Nguyên Sáng lập Viên của Công ty tư vấn & thiết kế KTVN (1997-2002).

PGS.KTS Đặng Thái Hoàng là một nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực kiến trúc- quy hoạch, có nhiều cống hiến đối với nền kiến trúc đương đại nói chung và công ty tư vấn và thiết kế KTVN nói riêng. Ông đã viết rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, và gần đây nhất là tác phẩm “Mỹ học kiến trúc đương đại”

Cuốn sách ” Mỹ học kiến trúc đương đại ” là cuốn sách thứ 7 của Đặng Thái Hoàng trong  tủ sách lý luận kiến trúc của ông. Có thể nói  lý luận mỹ học kiến trúc là một lĩnh vực chưa từng được khai phá trong nhà trường và hành nghề kiến trúc tại Việt Nam , trong khi đó tại các nước tiên tiến, nó đã được cắm rễ một cách dài lâu.

Cuốn sách của PGS-KTS Đặng Thái Hoàng giới thiệu cho ta biết Mỹ học là gì , Mỹ học Kiến trúc là gì và đi sâu vào mỹ học kiến trúc đương đại. Có những vấn đề khách thể và chủ thể; Có những vấn đề về kết cấu nội tại và tính có thể giải thích được của kiến trúc; Có những trào lưu kiến trúc sau hiện đại như Hậu hiện đại , chủ nghĩa ngữ cảnh , giải tỏa kết cấu và hiện đại mới đã được đề cập đến . Mỗi cuốn sách của ông mở cho chúng ta một hướng tiếp cận mới mà chúng ta cần đi tiếp.

Liên hệ với tác giả : PGS- KTS Đặng Thái Hoàng , ĐTDĐ: 09 634 14 085