Đại học Havard bất ngờ công bố Khóa học Kiến trúc miễn phí 100%

1249

Trường Harvard Graduate School of Design (HGSD) vừa công bố một khóa học trực tuyến miễn phí có tên “Tưởng tượng Kiến trúc” (The Architectural Imagination) được đứng lớp bởi Eliot Noyes, GS Lý thuyết kiến trúc  K. Michael Hays, GS Lịch sử kiến trúc Erika Naginski và G. Ware Travelstead – GS Lịch sử và Công nghệ Kiến trúc Antoine Picon.

Khóa học được quảng cáo là ở cấp độ giới thiệu và được miêu tả là giúp dạy các đọc hiểu kiến trúc dưới góc độ biểu hiện văn hóa cũng như thành tựu kỹ thuật.. Chương trình được cung caapstreen dfX một nền tảng đào tạo trực tuyến mở với quy mô lớn (MOOCs) do ĐH Havard và MIT thành lập năm 2012.

Bạn có thể xem khóa học này ở đây

Bạn có thể xem các khóa học Kiến trúc khác ở đây

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.