Trong đoạn video này, Wang Shu chia sẻ quan điểm của ông về kiến trúc đương đại và kiến trúc sư ngày nay có vai trò như thế nào. “Kiến trúc không đơn giản chỉ là một  hình thức mà bạn đặt vào trong bối cảnh”

Shu cũng giải thích thêm: “kinh nghiệm kiến trúc bắt đầu hình thành cách xa những ngôi nhà.  Kiến trúc không chỉ là những ngôi nhà mà bao gồm một khu vực rộng lớn xung quanh nó. Tất cả đều là kiến trúc.

Xưởng thiết kế của ông tập trung vào việc thiết kế các tòa nhà và các không gian đô thị nhằm  thúc đẩy cộng đồng: “Chúng tôi nghĩ rằng một xã hội tốt cho con người sinh sống  ở đất liền nên được bắt đầu từ nền đất.”

Nguồn: Archdaily

Biên dịch: Hà Giang

Bình luận từ Facebook