Dự án là một xưởng nghiên cứu của một công ty trí tuệ nhân tạo, đặt tại một cơ sở nhà máy cũ. Được thiết kế để phục vụ chức năng văn phòng và ở một cách thống nhất trong bối cảnh từ một không gian bỏ hoang.

Văn phòng: Wanjing studio
Địa điểm: Hangzhou, Zhejiang, China
Kiến trúc sư: Hu Zhile, Zheng JieClientMISA
Thi công: Huang Yaoqing
Diện tích: 600.0 m2
Năm: 2016
Nhiếp ảnh: Shen Qiang

[baslider name=”Wanjing Design”]

Gallery not found.

Gallery not found.

Gallery not found.

Xem tất cả ảnh công trình:

Gallery not found.

Nguồn Archdaily