Dongdaemun Design Plaza (viết tắt: DDP) được thiết kế như một trung tâm văn hóa tại giữa quận lịch sử Dongdaemun, Tp Seoul, Hàn quốc- quận này nổi tiếng là nơi có thể shopping và cafe suốt 24h trong ngày.

Trung tâm DDP là nơi dành cho tất cả mọi người từ mọi lứa tuổi, một yếu tố xúc tác cho thúc đẩy quá trình trao đổi ý tưởng công nghệ mới và truyền thông. Một loạt các không gian công cộng trong DDP bao gồm Nhà triển lãm, Trung tâm hội nghị, Bảo tàng thiết kế, thử viện, phòng thí nghiệm, trung tâm lưu trữ, trung tâm đào tạo cho trẻ em, trung tâm truyền thông, phòng hội thảo và quán cafe trên cao, tất cả các chức năng đó sẽ giúp DDP có thể đáp ứng được nhu cầu đa dạng từ triển lãm, sự kiện mang lại sức sống văn hóa cho thành phố.

Nguồn: MX-LAB