Tải ebook Spec Go Green 2014

1957

Cuốn kỷ yếu của giải thưởng là tổng hợp các kết quả của 109 đồ án đã gửi về tham dự (87 đồ án của Sinh viên Kiến trúc và 22 đồ án của Kiến trúc sư trẻ). Tải ebook này về để tham khảo và sưu tập các đồ án tham dự giải Spec Go Green Awards 2014. Kienviet.net sẽ tiếp tục chia sẻ ebook của các mùa giải 2015, 2016 trong các bài tiếp theo. 

Cuốn kỷ yếu Giải thưởng Spec Go Green 2014 , của mùa giải đầu tiên trong chuỗi giải thưởng tổ chức hàng năm Spec Go Green Award do Hội KTSVN và Tập đoàn 4 Oranges tổ chức, Kienviet.net là đơn vị thực hiện.

Bấm để tải về kỷ yếu Spec Go Green 2014

Kienviet.net sẽ tiếp tục chia sẻ ebook của các mùa giải 2015, 2016 trong các bài tiếp theo.

[/sociallocker-bulk-1]
Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.