Cuốn kỷ yếu của giải thưởng là tổng hợp các kết quả của 109 đồ án đã gửi về tham dự (87 đồ án của Sinh viên Kiến trúc và 22 đồ án của Kiến trúc sư trẻ). Tải ebook này về để tham khảo và sưu tập các đồ án tham dự giải Spec Go Green Awards 2014. Kienviet.net sẽ tiếp tục chia sẻ ebook của các mùa giải 2015, 2016 trong các bài tiếp theo. 

Cuốn kỷ yếu Giải thưởng Spec Go Green 2014 , của mùa giải đầu tiên trong chuỗi giải thưởng tổ chức hàng năm Spec Go Green Award do Hội KTSVN và Tập đoàn 4 Oranges tổ chức, Kienviet.net là đơn vị thực hiện.

BẤM VÀO ẢNH DƯỚI ĐỂ TẢI SÁCH

Bấm để tải ebook Spec Go Green International Awards 2014
Bấm để tải ebook Spec Go Green International Awards 2014

Kienviet.net sẽ tiếp tục chia sẻ ebook của các mùa giải 2015, 2016 trong các bài tiếp theo.

Bình luận từ Facebook