Sách mới: Toàn cảnh các trào lưu tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010

2179

“Toàn cảnh các trào lưu tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010”
Đây là cuốn sách thứ 6 trọng 8 cuốn sách của “Tủ sách ý luận kiến trúc “ do PGS-KTS Đặng Thái Hoàng khảo cứu, biên dịch và tổng thuật . Cuốn sách này tập hợp nghiên cứu về tư tưởng triết học kiến trúc.
Lý luận kiến trúc đang là khoảng trống , mảnh đất chưa được khai phá trong kiến trúc nước nhà . Bởi lẽ lý luận kiến trúc cần được hình thành bởi tư tưởng triết học kiến trúc cùng với phương pháp luận thiết kế kiến trúc , những lĩnh vực còn ít được quan tâm tại Việt nam.

Các cuốn sách của “Tủ sách ý luận kiến trúc “ do PGS-KTS Đặng Thái Hoàng được chuẩn bị , thực hiện trong suốt 15 năm và đã in được 5 cuốn , cuốn thứ 6 : “Toàn cảnh các trào lưu tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010” mới được xuất bản lần đầu tiên vào đầu năm 2017. Trong không gain và thời gian , những yếu tố thành phần của cuốn sách nhằm nói lên những gì liên quan đến thời kỳ sau hiện đại , có nghĩa là từ 1960 tới 2010.

Để biết thông tin thêm , liên hệ với tác giả : 0963414085

“Toàn cảnh các trào lưu tư tưởng kiến trúc giai đoạn 1960-2010”

 

Kiến Việt

Kiến Việt

"Kết nối đam mê , Nâng niu lửa nghề" Sứ mệnh của Kiến Việt là: Kết nối, truyền bá, giữ lửa đam mê Kiến trúc. Chúng tôi khao khát hỗ trợ giới KTS Việt Nam cùng xây dựng nền Kiến trúc Việt Nam bản sắc Địa phương và hòa nhập Quốc tế.